Addysg

Mae partneriaeth camerâu GanBwyll yng Nghymru yn ymroddedig i leihau anafiadau ar y ffyrdd a hyrwyddo arferion gyrru mwy diogel. Cliciwch isod i ddysgu mwy am ein hymdrechion i orfodi’r gyfraith ac i dargedu ymddygiadau gyrru peryglus, gan gynnwys peidio â gwisgo gwregysau diogelwch, goryrru, defnyddio ffonau symudol, a gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol.