Y Wasg A'R Cyfryngau

Am ymholiadau gan y cyfryngau, ffoniwch y Tîm Marchnata a Chyfathrebu ar 01269 590575 neu e-bostiwch: gosafepress@dyfed-powys.police.uk

Dim ond defnyddwyr sydd wedi cael caniatâd ymlaen llaw gaiff ddefnyddio delweddau cyfryngau GanBwyll, gan gynnwys logo GanBwyll.  I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio'r logo, defnyddiwch y ffurflen ganlynol: