Ymwybyddiaeth Cyflymder

Caiff gwybodaeth am y Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder ei hanfon gan y Swyddfa Docynnau Ganolog briodol o fewn 14 diwrnod i dderbyn yr Hysbysiad o Fwriad i Erlyn.   Os nad ydych wedi derbyn y manylion perthnasol am sut i gofrestru ar eich cwrs, gallwch wneud hynny'n uniongyrchol drwy'r darparwr perthnasol:

De Cymru, Gwent & Gogledd Cymru

TTC Group

Rhif ffôn: 0845 270 4363

Gwefan:  http://www.ttc-uk.com/SpeedAwareness.aspx

Dyfed Powys

Heddlu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 618823

Gwefan: https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/

Am unrhyw wybodaeth arall ynghylch eich Hysbysiad o Fwriad i Erlyn, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau Ganolog.

Gellir mynychu Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder mewn unrhyw aral llu lle mae Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr wedi cael ei fabwysiadu, waeth ble mae’r drosedd yn digwydd. Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma.