Pryderon Cymunedol

Mae GanBwyll yn derbyn sawl cais gan gymunedau ac unigolion yn gofyn am fesurau gorfodi cyflymder ar eu ffyrdd nad ydynt yn safleoedd camera cymeradwy. Gwneir ceisiadau am fesurau gorfodi gan bobl sy’n poeni y bydd goryrru yn eu hardal yn arwain at wrthdrawiad neu ddamwain yn y pen draw. 

Os ydych yn poeni am oryrru yn eich cymuned, cwblhewch y ffurflen berthnasol a byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Os yw'ch ymholiad neu'ch pryder yn ymwneud â lleihau cyfyngiadau cyflymder, gwaith peirianneg fel gosod mesurau tawelu traffig neu ddefnyddio Arwyddion a Weithredir gan Gerbydau (VAS) neu Ddyfeisiau Dynodi Cyflymder (SIDs) cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol.

Oherwydd cynnydd yn y galw am orfodaeth, mae'n debygol y bydd oedi sylweddol o ran amseroedd ymateb i Ffurflenni Pryder Cymunedol GanBwyll a Ffurflenni Ymholiadau Cyffredinol.