Deddf Diogelu Data

Hysbysiad Preifatrwydd

Am fanylion ar sut bydd y pedwar Llu Heddlu yng Nghymru yn defnyddio eich data, gweler y doleni isod:

Heddlu De-Cymru

Heddlu Dyfed-Powys

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Gwent