Rhyddid Gwybodaeth (RHG)

Ymdrinnir ag unrhyw gais RhG i GanBwyll gan y partner sy'n cadw'r wybodaeth y gofynnir amdani. Os anfonir cais i unrhyw bartner arall, caiff ei ailgyfeirio a bydd y graddfeydd amser deddfwriaethol yn cychwyn pan fydd y swyddfa gywir yn ei dderbyn.

Mae'n rhaid gwneud pob cais yn ysgrifenedig, gan ddarparu enw go iawn, cyfeiriad post neu e-bost a manylion yr wybodaeth y gofynnir amdani. Gweler y ddogfen atodedig i gael mwy o wybodaeth am geisiadau drwy'r wefan (gweler y ddogfen atodedig).

Dylid anfon ceisiadau am wybodaeth gyffredinol y Bartneriaeth i'r cyfeiriad canlynol:

gosafe@dyfed-powys.police.uk


GanBwyll
Blwch Post 99

Langynnwr

Caerfyrddin

SA31 2PF

 

Darllenwch weithdrefn Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru i gael gwybod ble i gael yr wybodaeth gywir a ble caiff yr wybodaeth ei chyhoeddi. Cliciwch yma