Gorfodi Newydd - 20mya

  

Yn dilyn y newid i’r terfyn cyflymder diofyn, rydym wedi parhau i adolygu ymddygiad gyrwyr a’r ymateb i’r newid, wrth ymgysylltu â chymunedau ar draws Cymru gydag Ymgyrch Ugain.

Rydym wedi parhau i dderbyn ceisiadau gan y cyhoedd am orfodi yn eu cymunedau. Mae’r rhain yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ein meini prawf gorfodi a lle’n briodol, bydd safleoedd gorfodi’n cael eu sefydlu lle mae tystiolaeth o risg diogelwch y ffyrdd.

Mae’r lleoliadau canlynol wedi eu hasesu gan ddefnyddio’r meini prawf a byddant nawr yn gweld gorfodi’n cael ei gyflwyno yn y gymuned o ddydd 18 Mawrth

 • A5108 Moelfre, Anglesey
 • A5025 Llanfaethlu, Anglesey
 • A5025 Benllech, Anglesey
 • Cwmynysminton Rd, Llwydcoed
 • A4109 Crynant, Nr Alderwood Close
 • A4118 Gower Rd, Killay-Upper Killay
 • Westbourne Rd, Penarth
 • Porthkerry Rd, Rhoose
 • Fontygary Rd-Rhoose Rd, Rhoose
 • Ruthin Rd, Llangan, Fferm Goch-School
 • A485 Cwmann
 • B4310 Heol Caegwyn, Drefach
 • B4337 Llanybydder
 • A483 Bonllwyn/Ammanford Road, Llandybie
 • A482 Llanwrda