Bydd 19 camera sefydlog yn gorfodi eto

 

Bydd 19 camera sefydlog yn gorfodi eto o ddydd Llun 20 Tachwedd.

 

Gosodir camerâu sefydlog lle mae’r perygl o wrthdrawiad ar ei uchaf er mwyn annog pobl i yrru o fewn y terfynau cyflymder, gan sicrhau bod pawb yn fwy diogel ar ein ffyrdd. Yr ydym wedi bod yn gweithio gydag Awdurdodau Priffyrdd ledled Cymru gan eu bod nhw wedi gosod arwyddion ffyrdd a rhoi Gorchmynion Rheoliadau Traffig mewn grym ar ffyrdd 20mya a 30mya sydd ddim yn rhan o’r terfyn cyflymder rhagosodedig newydd. Ar ôl cwblhau’r gwaith hwn mewn sawl ardal, bydd y camerâu canlynol yn ailddechrau gorfodi mewn ardaloedd 30mya.

 

 • A473 Cowbridge Rd Junction York Rd Bridgend E/B
 • A473 Cowbridge Rd Junction York Rd Bridgend W/B
 • A4061 Rotary International Way
 • North Rd Inbound
 • Cowbridge Road West Culverhouse cross
 • Cowbridge Road West Treseders
 • North Rd O/B
 • Newport Rd Rover way N/B
 • Newport Rd Rover way S/B
 • Newport Rd Colchester Ave
 • Newport Rd Rhymney Hill
 • Hendre Rd Llangennech
 • A4241 Afan Way Jct Victoria Rd W/B
 • A4241 Afan Way Jct Victoria Rd E/B
 • Victoria Rd Jct A4241 Afan Way N/B
 • Victoria Rd Jct A4241 Afan Way S/B
 • Mumbles Rd
 • Penial Green Road Llansamlet
 • Carmarthen Rd Near Cave Street