Mae 31 o gamerâu cyflymder yn mynd yn fyw i wella diogelwch ar y ffyrdd ar draws De Cymru

 

Mae 31 o gamerâu cyflymder yn mynd yn fyw i wella diogelwch ar y ffyrdd ar draws De Cymru.

Mae GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, yn gweithio gydag awdurdodau priffyrdd Cymru i orfodi cynlluniau camerâu diogelwch. Mae'r cynlluniau hyn yn cynnwys camerâu cyflymder sefydlog, camerâu golau coch a chamerâu cyflymder cyfartalog, yn ogystal â chamerâu gorfodi symudol.

Mae Heddlu De Cymru yn cynnal y Swyddfa Docynnau Ganolog, sy'n gweinyddu troseddau o'r cynlluniau hyn ar draws Canolbarth a De Cymru.

Oherwydd dyfodiad technoleg ddigidol a'r galw ar adrannau TG i osod sawl math o gamerâu, roedd angen datblygiad a buddsoddiad sylweddol mewn systemau. Cymeradwywyd adnoddau ychwanegol gan y tîm staff TG i gynorthwyo gyda'r gwaith datblygu ac i ddod â'r holl gynlluniau hyn ar-lein.

Mae'r adnoddau ychwanegol hyn yn golygu, o ddydd Llun, 26 Mehefin, y bydd 31 o gamerâu ar draws De Cymru yn dechrau prosesu troseddau. Mae'r camerâu hyn yn cynnwys cymysgedd o gamerâu cyflymder a chamerâu ‘cyflymder wrth olau gwyrdd’ wrth oleuadau traffig. Mae gan y camerâu amlswyddogaethol hyn y gallu i ddal troseddau golau coch a goryrru.

Mae cyflymder yn cyfrannu'n fawr at wrthdrawiadau ar ein ffyrdd. Bydd y cynlluniau ychwanegol hyn yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb ac yn gwella ymddygiad y lleiafrif o yrwyr sy’n torri’r terfyn cyflymder.

 

 

Lleoliad y Camera

Math o Gamera

Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 tua'r gorllewin

Cyflymder

A4061 Stryd Baglan

Cyflymder

A470 Rhodfa'r Gogledd

Cyflymder

A48 Rhodfa'r Gorllewin

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Heol Peniel Green

Cyflymder

Heol Pentwyn

Cyflymder

Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 tua'r dwyrain

Cyflymder

A472 Pont-y-pŵl

Cyflymder

A4102 Heol Abertawe, Merthyr Tudful

Cyflymder

Heol y Fynwent, Porth, Rhondda Cynon Taf

Cyflymder

A470 Manor Way

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Gors Avenue

Cyflymder

Heol Caerfyrddin – Stryd Hall

Cyflymder

Heol y Mwmbwls, Blackpill

Cyflymder

Heol Llangyfelach – Heol Newydd

Cyflymder

Heol Llangyfelach – Heol Parkhill

Cyflymder

Heol Pantmawr / Rhodfa'r Gogledd

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Fitzalan Place

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Heol Casnewydd / Rhodfa Claremont

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Stryd Wellington – Stryd Wells

Cyflymder

Bryn Rhiwbeina

Cyflymder

Ffordd Gylchol y Gorllewin – Ael y Bryn

Cyflymder

Heol Dyfatty

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Heol Ravenhill – Heol Caerfyrddin

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Heol Caerfyrddin (ger Wicks)

Cyflymder

Heol Rhyd y Penau

Cyflymder

B4295 Heol Abertawe, Waunarlwydd

Cyflymder

Heol Caerfyrddin (ger Cave Street)

Cyflymder

Heol Caerfyrddin – Heol yr Orsaf

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Heol Caerfyrddin – Heol Ravenhill

Cyflymder wrth Olau Gwyrdd

Rhodfa’r Gors

Cyflymder