Gorfodi Newydd - 20mya

  

Yn dilyn y newid i’r terfyn cyflymder diofyn, rydym wedi parhau i adolygu ymddygiad gyrwyr a’r ymateb i’r newid, wrth ymgysylltu â chymunedau ar draws Cymru gydag Ymgyrch Ugain.

Rydym wedi parhau i dderbyn ceisiadau gan y cyhoedd am orfodi yn eu cymunedau. Mae’r rhain yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ein meini prawf gorfodi a lle’n briodol, bydd safleoedd gorfodi’n cael eu sefydlu lle mae tystiolaeth o risg diogelwch y ffyrdd.

Mae’r lleoliadau canlynol wedi eu hasesu gan ddefnyddio’r meini prawf a byddant nawr yn gweld gorfodi’n cael ei gyflwyno yn y gymuned o ddydd 29 Mawrth

  • A548 Sir Ddinbych