Ymgyrch Snap

Mae GanBwyll yn derbyn nifer o fideos a lluniau o bobl sy'n gyrru'n beryglus yn rheolaidd. Mae’r fideos a lluniau yn dangos modurwyr yn defnyddio ffônau symudol, yn anwybyddu goleuadau coch a llawer o fathau eraill o yrru peryglus a diofal. Dyma enghreifftiau o'r fideos rydym wedi derbyn a'r camau cymerwyd yn erbyn gyrwyr diofal.